Showroom in Rotterdam
Gratis parkeren
Grafmonumenten en decoratie

Grafstenen en gedenkmonumenten voor een eerlijke prijs.

Gedenk idee is gespecialiseerd in grafmonumenten.
Al onze produkten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Wij ondernemen bewust en verantwoord. Samen met onze partners beschermen wij de plaatselijke productieomgeving. Door te werken met 1e klas materialen die onder goede omstandigheden worden vervaardigd, garanderen wij niet alleen een hoge kwaliteit maar ook de eerlijke productie ervan. Door de jarenlange ervaring en de passie voor het vak staan wij voor betrouwbaarheid en service.

Voorschriften begraafplaatsen in Rotterdam, Drechtsteden, Hoeksche Waard, Voorneputten en Schouwen-Duiveland
Elke begraafplaats hanteert eigen voorschriften, waardoor de regelgeving per begraafplaats kan verschillen. Deze verschillen in voorschriften en mogelijkheden zijn bij Gedenk Idee goed bekend. Wij bezoeken met regelmaat begraafplaatsen in onze regio en onderhouden intensieve contacten met de beheerders. Komt u uit een ander deel van Nederland dan adviseren wij u lokaal te informeren bij plaatselijke steenhouwers. Deze vakmensen zijn net als Gedenk Idee bekend met de plaatselijke voorschriften in hun eigen regio.

Eigen graf of een Algemeen graf

Bij een Eigen graf bepaalt de familie (de rechthebbenden) wie in het graf begraven wordt. Bij een Algemeen graf is de beheerder van de begraafplaats degene die bepaalt waar de overledene begraven wordt. De toewijzing geschiedt op volgorde van overlijden.

Termijn Algemeen graf
Algemene graven worden voor de wettelijke termijn van minimaal 10 jaar uitgegeven. Er is in geen mogelijkheid tot verlenging van de huur, dus worden deze graven geruimd na het verstrijken van de termijn. Het is echter wel mogelijk om na de ruiming de stoffelijke resten te herbegraven in een eigen graf. Informeert u zorgvuldig naar de kosten.

Eigen graf 
Een Eigen graf is vaak een familiegraf ofwel een particuliergraf. Deze worden uitgegeven voor 15 tot 30 jaar. Na het verstrijken van de termijn kan deze steeds met 10 jaar worden verlengd.

Onderhoudskosten
De onderhoudskosten die voor een graf in rekening worden gebracht, worden besteed aan het onderhoud van de gehele begraafplaats. Dat betekent dat nabestaanden zelf moeten zorgen voor het onderhoud van het algemeen of particulier graf.

Gedenkproducten
Bij een gedenkmonument past wellicht een eeuwige vlam in een graflantaarn, een bloemenvaas, een gedenksteentje met een fotoportret of een bijzonder gedicht. Deze liefdevolle items staan in weer en wind buiten. Hoogwaardige kwaliteit, UV-bestendigheid en bestand tegen hoge én lage temperaturen zijn een vereiste. Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden.

Grafmonumenten en decoratie